Dbamy o jakość twojej wody

Woda używana do celów spożywczo-bytowych powinna odpowiadać restrykcyjnym normom jakości, aby była bezpieczna dla osób z niej korzystających. Niestety nie zawsze przydomowe ujęcia wody jak również miejskie sieci wodociągowe zapewniają parametry których potrzebujemy. Jednakże za pomocą odpowiednich urządzeń jesteśmy w stanie regulować jej parametry i dostosować je do swoich potrzeb.

Wykonujemy:

  • Stacje zmiękczania wody
  • Odżelaziaczo-odmanganiacze
  • Urządzenia eliminujące bakterie i drobnoustroje z wody
  • Systemy poboru wody ze studni głębinowej
  • Szczelne zbiorniki na wodę deszczowa 
  • Systemy wykorzystujące wodę deszczowa